Συμμετοχές

Ο θεσμός της χορηγίας από τα αρχαία χρόνια είναι μια κοινωνική λειτουργία που βοηθάει την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη κάθε τόπου. Στη Vita Epsilon κατανοούμε τις ουσιαστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Σαντορίνης και…

Read More