Πολιτική Cookies

Πολιτική «Cookies»

Γενική ενημέρωση

1|) Ορισμός
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν την επισκέπτεται, ώστε κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο Χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του Χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Γενικώς τα «cookies» επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγηση από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του Χρήστη και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.
2) Συγκατάθεση του Χρήστη
Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του Χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.
Ειδικότερα:
Δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη για τα λειτουργικά cookies (functional cookies) που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Χωρίς τη χρήση λειτουργικών «cookies» είναι αδύνατη η περιήγηση του Χρήστη στην ιστοσελίδα.
Για τα υπόλοιπα είδη «cookies» απαιτείται ενημέρωση του Χρήστη και παροχή δυνατότητας να συγκατατεθεί ρητά, με ρητή και θετική ενέργεια (επιλέγοντας ο ίδιος το αντίστοιχο τετραγωνίδιο) ή να αρνηθεί την τοποθέτηση των «cookies» στον υπολογιστή του (παροχή επιλογών ανά κατηγορία «cookies»).
Η ιστοσελίδα ενημερώνει τον Χρήστη όχι μόνο σχετικά με τα «cookies» που τοποθετεί στον υπολογιστή του Χρήστη (“First Party” Cookie) αλλά και σχετικά με τα «cookies» από Τρίτα Μέρη (third-party cookies) κυρίως για τους σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης (Online behavioural advertising – OBA).
3) Πώς γίνεται ο έλεγχος των «Cookies» που εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser)
Ο βασικός τρόπος ελέγχου των «cookies» είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των «cookies» και να ζητούν την ενεργό επιλογή του Χρήστη για κάθε εγκατάσταση. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της αποδοχής «cookies» ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη να ανακαλεί, όποτε το θελήσει, τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στη χρήση των «cookies» στον υπολογιστή ή τη συσκευή του, να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα «cookies».
Μπορεί επίσης να αλλάξει τις προσωπικές του επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων «cookies» ή την άρνηση στη χρήση τους.
Μπορεί να διαγράψει τα «cookies» από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιεί, οποτεδήποτε θελήσει, ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης.
Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείται η συγκατάθεσή του για τη χρήση των «cookies» στον υπολογιστή ή τη συσκευή του.
4) Κατηγορίες «Cookies»
Τα «cookies» διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως :
-Απαραίτητα «cookies»: Τα «cookies» που είναι απαραίτητα για την βασική λειτουργία, όπως την πλοήγηση. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά.
-«Cookies» προτίμησης: Τα «cookies» που επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες και που μεταβάλουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας ως προς την περιήγηση της.
-«Cookies με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics)»: Αφορά τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μία ιστοσελίδα. Η χρήση των «cookies» με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Google Analytics).
-«Cookies με σκοπό τη διαφήμιση»: Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing). Στηρίζεται στην παρακολούθηση των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ένας Χρήστης στο διαδίκτυο και των ενεργειών που γενικότερα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά (π.χ. αγορές προϊόντων και υπηρεσιών) με σκοπό την αποτύπωση των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του και ακολούθως την προβολή σχετικών μόνο διαφημίσεων. Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο Χρήστης, όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας.

Χρήση «Cookies» από εμάς

Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας «Vita Epsilon» χρησιμοποιεί «cookies» για να βελτιώσει την εμπειρία σας, ενώ περιηγείστε στον ιστότοπό της, καθώς και για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας. Από αυτά τα «cookies», τα «cookies» που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας με σκοπό τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο «cookies» που εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Τα υπόλοιπα «cookies» προϋποθέτουν τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα «cookies», εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης «cookies» και εάν επιλέξετε την απόρριψη των «cookies», αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Χρησιμοποιούμε επίσης «cookies» τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Τα «cookies» δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

 Απαραίτητα «cookies»
 «Cookies» προτίμησης
 «Cookies» με σκοπό τη στατιστική ανάλυση
 «Cookies» με σκοπό τη διαφήμιση

Εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα «cookies», τα οποία είναι υποχρεωτικά, οι υπόλοιπες κατηγορίες χρειάζονται τη συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιηθούν. Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι προ-επιλεγμένες και μπορείτε εσείς ελεύθερα να επιλέξετε όποια κατηγορία επιθυμείτε.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάθε «cookie», όπως, το όνομά του, την κατηγορία στην οποία ανήκει, το σκοπό χρήσης του, τη διάρκεια αποθήκευσής του, και τον πάροχο στον πίνακα συναίνεσης της δικτυακού τόπου μας πατώντας το κουμπί «προβολή λεπτομερειών»

Η επιλογή σας αυτή διατηρείται ανά συσκευή και ανά εργαλείο πλοήγησης (browser) για 12 μήνες και μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος θα ερωτηθείτε ξανά.

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα «cookies» του δικτυακού τόπου είναι η εταιρεία «Vita Epsilon».

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ «COOKIES»;

Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας δείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας (Πολιτική Απορρήτου) εδώ.

Αλλαγές στην Πολιτική «Cookies»

Η παρούσα Πολιτική «Cookies» ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική «Cookies», όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@vitaepsilon.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της και στα τηλέφωνα 210 6017700, 210 6017777, 22860 32430.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Ιούλιος 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο