Τεύχος 04 – Μάρτιος 2013


Πέρασαν ήδη έξι χρόνια και η Vita Epsilon έχει ήδη καταξιωθεί στη μαζική εστίαση των Νοτίων Κυκλάδων. Με συνέπεια, προγραμματι- σμό και σύμμαχό μας τη δυναμική των προηγούμενων χρόνων, είμαστε έτοιμοι τη νέα χρονιά να σταθούμε δίπλα στους συνεργά τες μας και να στηρίξουμε το δύσκολο έργο τους. Για να το επιτύχουμε αυτό πα-ραμένουμε πιστοί στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσι-ών μας καθώς και στις αξίες που μας διέπουν. Κρατάμες σταθερές τιμές όλο το χρόνο και φροντίζουμε για τη σωστή διαχείρηση των προϊόντων μας. Ευχόμαστε δύναμη, υγεία, κουράγιο και να αποκομίσουμε όλοι νέες θετικές εμπειρίες την καινούρια χρονιά, η οποία ξεκί-νησε με πολλές υποσχέσεις.