Τεύχος 03 – Φεβρουάριος 2012


Πέρασαν ήδη έξι χρόνια και η Vita Epsilon έχει ήδη καταξιωθεί στη μαζική εστίαση των Νοτίων Κυκλάδων. Με συνέπεια, προγραμματι- σμό και σύμμαχό μας τη δυναμι- κή των προηγούμενων χρόνων, είμαστε έτοιμοι τη νέα χρονιά να σταθούμε δίπλα στους συνεργά- τες μας και να στηρίξουμε το δύ- σκολο έργο τους. Για να το επιτύχουμε αυτό πα- ραμένουμε πιστοί στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσι- ών μας καθώς και στις αξίες που μας διέπουν. Κρατάμες σταθερές τιμές όλο το χρόνο και φροντίζου- με για τη σωστή διαχείρηση των προϊόντων μας. Ευχόμαστε δύναμη, υγεία, κουράγιο και να αποκομίσουμε όλοι νέες θετικές εμπειρίες την καινούρια χρονιά, η οποία ξεκί- νησε με πολλές υποσχέσεις.