Σαλάτες, Λαχανικά, Πατάτες

Σαλάτες, Λαχανικά, Πατάτες

Όλα τα κηπευτικά που προσφέρουμε προέρχονται από πιστοποιημένες καλλιέργειες όπου ακολουθούνται όλες οι ασφαλείς μέθοδοι παραγωγής και διαχείρισης. Η συγκομιδή, η επεξεργασία και η ψύξη των κηπευτικών ελέγχονται αυστηρά ώστε τα προϊόντα να διατηρούν τη ποιότητα και τη διατροφική αξία τους ακολουθώντας μεθόδους όπου δεν απαιτείται χρήση συντηρητικών ή άλλων χημικών ουσιών.

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να βρείτε