Πουλερικά & Κυνήγι (Νωπά & Κτψ)

Πουλερικά & Κυνήγι (Νωπά & Κτψ)

Ο τρόπος εκτροφής των πουλερικών είναι καθοριστικός για τη ποιότητα του κρέατος για αυτό και τα κοτόπουλα που διαθέτουμε εκτρέφονται σε σύγχρονα εγκεκριμένα πτηνοτροφία κλειστού τύπου, με κλιματισμό και υποδειγματική καθαριότητα που παρέχουν ισορροπημένη διατροφή με τροφές φυτικής προέλευσης. Η συσκευασία και η σωστή διατήρηση θερμοκρασίας ( ψύξη – κατάψυξη) διασφαλίζετε με όλα τα μέσα από τη παραγωγή μέχρι τη παράδοση στο πελάτη.

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να βρείτε