Ετήσια Εφημερίδα

Τεύχος 04 – Μάρτιος 2013

Πέρασαν ήδη έξι χρόνια και η Vita Epsilon έχει ήδη καταξιωθεί στη μαζική εστίαση των Νοτίων Κυκλάδων. Με συνέπεια, προγραμματι- σμό και σύμμαχό μας τη δυναμική των προηγούμενων χρόνων, είμαστε έτοιμοι τη νέα χρονιά να σταθούμε δίπλα στους συνεργά τες μας και να στηρίξουμε το δύσκολο έργο τους.

Download PDF
Τεύχος 03 – Φεβρουάριος 2012

Πέρασαν ήδη έξι χρόνια και η Vita Epsilon έχει ήδη καταξιωθεί στη μαζική εστίαση των Νοτίων Κυκλάδων. Με συνέπεια, προγραμματι- σμό και σύμμαχό μας τη δυναμι- κή των προηγούμενων χρόνων, είμαστε έτοιμοι τη νέα χρονιά να σταθούμε δίπλα στους συνεργά- τες μας και να στηρίξουμε το δύ- σκολο έργο τους.

Download PDF
Τεύχος 02, Σεπτέμβριος 2010

Αγαπητοί φίλοι, Η θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε στο πρώτο τεύχος του εντύπου μας, μάς δίνει ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και διάθεση να συνεχίσουμε την περιοδική επικοινωνία μας μαζί σας. Η φετινή τουριστική περίοδος άνοιξε με τις αγωνίες και τις ανησυχ …

Download PDF