Μοσχάρι


ΚΩΔ.ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΝΩΠΑ
300311ΚΙΜΑΣ ΛΑΠΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΓΑΛΛΙΑΣ 2Kg ΝΩΠΟΣ
300301ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΓΑΛΛΙΑΣ 2Kg ΝΩΠΟΣ
300321ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΝΩΠΗ ΓΑΛΛΙΑΣ Α/Ο
300331ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΓΑΛΛΙΑΣ ΝΩΠΗ Α/Ο
300341ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΓΑΛΛΙΑΣ Α/Ο ΝΩΠΟ
300351ΦΙΛΕΤΟ ΒΟΕΙΟ 5LBS+ ΓΑΛΛΙΑΣ ΝΩΠΟ
ΚΩΔ.ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΕΣ
300491ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ Μ/Ο ΝΩΠΗ
300466ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΝΩΠΗ
300481ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΡ. ΓΑΛΑΚΤ. ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΝΩΠΗ
300506T-BONE ΜΟΣΧΑΡ. ΓΑΛΑΚΤ. ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΝΩΠΟ
300501T-BONE ΜΟΣΧΑΡ. ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΝΩΠΟ