Κυνήγι


ΚΩΔ.ΚΥΝΗΓΙ ΚΤΨ
114011ΠΑΠΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΤΨ
114001ΠΑΠΙΑ ΣΤΗΘΟΣ ROUGIE ΓΑΛΛΙΑΣ 350gr ΚΤΨ
114021ΠΑΠΙΑ ΠΕΚΙΝΟΥ ΜΙΣΗ προψημένη 600gr ΚΤΨ
114031ΠΑΠΙΑ ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ 300gr ΚΤΨ
114071ΣΥΚΩΤΙ ΠΑΠΙΑΣ ROUGIE RESTAURATION 500gr ΚΤΨ DG
114101ΚΟΥΝΕΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΤΨ
114201ΟΡΤΥΚΙΑ ΟΛΟΚΛ. ΚΤΨ
114221ΠΕΡΔΙΚΑ ΟΛΟΚΛ. 350-500gr ΚΤΨ
114231ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛ. 700-1100gr ΚΤΨ